Timlärare i historia och livsåskådningskunskap, Helsingin kaupunki

Helsinki, Uusimaa