Romanikielen sivutoiminen tuntiopettajuus, Iisalmen kaupunki

Iisalmi, Savo