Personlig hjälpare, Winter Daniel Karl Axel

Vaasa, Österbotten