Lektor i modersmål och litteratur, Helsingin kaupunki

Helsinki, Uusimaa