Klasslärare, Hämeenlinnan kaupunki

Hämeenlinna, Häme